Herzerkrankungen

CALAN SR120 80mg/120mg/240mg rezeptfrei bestellen | Calan

Produkt: Calan
Wirkstoff: Verapamil
Dosierung: 80mg, 120mg, 240mg
Print: CALAN SR120
Color: Purple
Shape: Elliptical / Oval

ZESTRIL 20 132 2.5mg/5mg/10mg rezeptfrei bestellen | Zestril

Produkt: Zestril
Wirkstoff: Lisinopril
Dosierung: 2.5mg, 5mg, 10mg
Print: ZESTRIL 20 132
Color: Pink
Shape: Round

par 330 par 330 20mg/40mg/80mg rezeptfrei bestellen |

Produkt: Propranolol
Wirkstoff: Propranolol
Dosierung: 20mg, 40mg, 80mg
Print: par 330 par 330
Color: Blue
Shape: Capsule-shape

MSD714 5mg/10mg rezeptfrei bestellen | Vasotec

Produkt: Vasotec
Wirkstoff: Enalapril
Dosierung: 5mg, 10mg
Print: MSD714
Color: Orange
Shape: Three-sided