Muskelrelaxans

BN 10 G 10mg/25mg rezeptfrei bestellen

Produkt: Baclofen
Dosierung: 10mg, 25mg
Print: BN 10 G
Color: White
Shape: Round

20 20 LIORESAL 10mg/25mg rezeptfrei bestellen

Produkt: Baclofen
Dosierung: 10mg, 25mg
Print: 20 20 LIORESAL
Color: White
Shape: Elliptical / Oval

20 DAN 5731 10mg/25mg rezeptfrei bestellen

Produkt: Baclofen
Dosierung: 10mg, 25mg
Print: 20 DAN 5731
Color: White
Shape: Round

Z 4097 20 10mg/25mg rezeptfrei bestellen

Produkt: Baclofen
Dosierung: 10mg, 25mg
Print: Z 4097 20
Color: White
Shape: Round

10 10 LIORESAL 10mg/25mg rezeptfrei bestellen

Produkt: Baclofen
Dosierung: 10mg, 25mg
Print: 10 10 LIORESAL
Color: White
Shape: Elliptical / Oval

C 86 62 400mg rezeptfrei bestellen | Skelaxin

Produkt: Skelaxin
Wirkstoff: Metaxalone
Dosierung: 400mg
Print: C 86 62
Color: Pink
Shape: Round

10 DAN 5730 10mg/25mg rezeptfrei bestellen

Produkt: Baclofen
Dosierung: 10mg, 25mg
Print: 10 DAN 5730
Color: White
Shape: Round

N029 10mg/25mg rezeptfrei bestellen

Produkt: Baclofen
Dosierung: 10mg, 25mg
Print: N029
Color: White
Shape: Round

LOGO 594 2mg rezeptfrei bestellen | Zanaflex

Produkt: Zanaflex
Wirkstoff: Tizanidine
Dosierung: 2mg
Print: LOGO 594
Color: White
Shape: Round

ROBAXIN 750 AHR 500mg rezeptfrei bestellen | Robaxin

Produkt: Robaxin
Wirkstoff: Methocarbamol
Dosierung: 500mg
Print: ROBAXIN 750 AHR
Color: Orange
Shape: Capsule-shape