Schmerzerleichterung

ASCRIPTIN 100gr rezeptfrei bestellen | Aspirin

Produkt: Aspirin
Wirkstoff: Acetylsalicylic acid
Dosierung: 100gr
Print: ASCRIPTIN
Color: White
Shape: Round

WATSON 820 100gr rezeptfrei bestellen | Aspirin

Produkt: Aspirin
Wirkstoff: Acetylsalicylic acid
Dosierung: 100gr
Print: WATSON 820
Color: Yellow
Shape: Round

K28 100gr rezeptfrei bestellen | Aspirin

Produkt: Aspirin
Wirkstoff: Acetylsalicylic acid
Dosierung: 100gr
Print: K28
Color: Orange
Shape: Round

44 413 100gr rezeptfrei bestellen | Aspirin

Produkt: Aspirin
Wirkstoff: Acetylsalicylic acid
Dosierung: 100gr
Print: 44 413
Color: White
Shape: Capsule-shape

C 11 100gr rezeptfrei bestellen | Aspirin

Produkt: Aspirin
Wirkstoff: Acetylsalicylic acid
Dosierung: 100gr
Print: C 11
Color: Orange
Shape: Round

SZ 491 100gr rezeptfrei bestellen | Aspirin

Produkt: Aspirin
Wirkstoff: Acetylsalicylic acid
Dosierung: 100gr
Print: SZ 491
Color: Green & White
Shape: Capsule-shape

A137 100gr rezeptfrei bestellen | Aspirin

Produkt: Aspirin
Wirkstoff: Acetylsalicylic acid
Dosierung: 100gr
Print: A137
Color: Red & White
Shape: Round

ICN – M180 60mg rezeptfrei bestellen | Mestinon

Produkt: Mestinon
Wirkstoff: Pyridostigmine
Dosierung: 60mg
Print: ICN – M180
Color: Yellow
Shape: Elliptical / Oval

P120 100gr rezeptfrei bestellen | Aspirin

Produkt: Aspirin
Wirkstoff: Acetylsalicylic acid
Dosierung: 100gr
Print: P120
Color: White
Shape: Round

LL A12 2mg rezeptfrei bestellen | Artane

Produkt: Artane
Wirkstoff: Trihexyphenidyl
Dosierung: 2mg
Print: LL A12
Color: White
Shape: Round